Podmínky ochrany osobních údajů


Děláme maximum pro to, abychom chránili Vaše osobní údaje
, které jste nám dobrovolně předali. Vždy budeme jednat v souladu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Rádi bychom Vás informovali o pravidlech, procesech a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě a využívání služeb prostřednictvím našich webových stránek.

   I.          SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TEPA Trade s.r.o., Vinařská 736/8, Ústí nad Labem, 40001, IČ: 08407371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 43979 (dále jen „správce“), provozující internetový obchod www.woodenmoment.cz (dále jen „eshop“),

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování TEPA Trade s.r.o., Babín 19, Těmice, 394 70  a adresa elektronické pošty info@woodenmoment.cz, telefon +420 732 245 645.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

   II.          ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů eshopu (dále jen „uživatel“) pro splnění kupní smlouvy uzavřené mezi uživatelem a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady.

a. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
 • V případě tvorby objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu:
  – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. V případě firmy IČ.
 • Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.
 • Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít


b. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů nebo reklamací

 • Právním základem ke zpracování osobních údajů je plnění našich smluvních a zákonných povinností. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
 • Při vyřizování reklamací shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu:
  – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží. V případě firmy IČ.


c. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu

 • Pokud se zaregistrujete jako uživatel na našem webu www.woodenmoment.cz, zpracováváme Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke zpracování je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
 • V případě vedení zákaznického účtu shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje subjektu údajů v rozsahu:
  – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě, údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh a cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu). V případě firmy IČ


d. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

 • V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše Osobní údaje začneme zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na Woodenmoment.cz, zaškrtnete souhlas se zpracováním osobních údajů a následně dokončíte tuto registraci potvrzením v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, Vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu odstraněna.
 • V případě stávajících zákazníků můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:
  – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.


e. Zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely

 • Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží. (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit prostřednictvím emailu nebo přímo ve svém uživatelském účtu, jste-li zaregistrováni na našem eshopu.


f. Použití souborů cookies a analýza webových stránek

 • V případě, že používáte webové stránky Woodenmoment.cz, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které na svých webových stránkách používáme za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení Vašeho zájmu o zboží.
 • Více o cookies naleznete ZDE
   
   III.          DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost TEPA Trade s.r.o. zpracovává následující osobní údaje, které jsou nezbytné k vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem:

 • jméno a příjmení
 • doručovací adresa, případně fakturační adresa, nakupujete-li na firmu
 • identifikační číslo osoby – nakupuje-li uživatel na firmu
 • daňové identifikační číslo – nakupuje-li uživatel na firmu
 • email, telefon a/nebo mobilní́ telefon
 • číslo účtu, kód banky – tento údaj získáme na základě zvoleném způsobu platby za zboží bankovním převodem


Dále zpracováváme údaje, které o Vás získáme při nákupu zboží nebo tím, že používáte naše služby. Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
 • Případně jiný online identifikátor

Všechny tyto osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s výše uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci našich informačních systémů a aplikací. Při zpracování Vašich osobních údajů může docházet k profilování, abychom Vám mohli poskytnout produkt na míru Vaším potřebám a aby se předešlo nabízení produktů, které pro Vás nejsou zajímavé.

IV.          DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce ukládá osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • V případě využití chat okna na stránkách vpravo dole je ponechána historie chatu po dobu 3 měsíců. 

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Pokud máte u nás veden Uživatelský účet, zpracováváme Vaše osobní údaje, dokud není Váš Uživatelský účet na eshopu vymazán. Uživatelský účet může být vymazán na základě Vaší žádosti nebo také v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který je nezbytný k provozu Uživatelského účtu, podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo požádáte o výmaz svých osobních údajů. Uživatelský účet můžete také kdykoliv smazat po přihlášení do administrace.

V našich systémech budeme nadále uchovávat pouze archivační údaje o Vašich transakcích, kde uchování osobních údajů je nezbytné například k uplatnění Vašich nároků souvisejících se zákonnou zárukou za jakost nebo ve spojení s právními předpisy, kterými jsme vázáni.

  V.          DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • zajišťující technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat
  Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6
 • zajišťující přepravu zásilek na základě smlouvy
  Česká pošta, s.p., IČ: 47114983,
  Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306
  Direct Parcel Distribution s.r.o., IČ:61329266
  PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798
 • zajišťující marketingové služby
  Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
  Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno – poskytovatel chatovacího okna pro účely poskytnutí zákaznické podpory
  Leadhub s.r.o., IČ: 04466683, Štefánikova 16/29, 150 00 Praha - Smíchov - poskytovatel nástroje pro zasílání newsletteru a marketingových kampaní

 
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

VI.          PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, abychom omezili zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu ověřujeme správnost údajů; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by z naší strany byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo vznést námitku (právo požadovat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);


Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo obrátit se se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 

VII.          PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte a potvrzujete, že je v celém rozsahu přijímáte, zaškrtnutím souhlasu v případě registrace k odběru obchodních sdělení a newsletteru tehdy, že o ně máte zájem a zároveň jste neprovedl/a dosud žádný nákup. V případě nákupu máte možnost přihlásit se k odběru těchto informací v průběhu objednávky.
 • Správce umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 11. 2022